Prezentacije kompanija

Tehničke i komercijalne prezentacije

Kako bi omogućili prezentacije kompanija, organizatori TELFOR-a su zakupili posebne sale, jednu sa oko 80 mesta za komercijalne prezentacije, a nekoliko drugih sala različitih veličina se mogu koristiti za tehničke (nekomercijalne) prezentacije. Sve sale imaju obezbeđene odgovarajuće tehničke uslove. Svoje tehničke ili komercijalne prezentacije u ovim salama zainteresovane kompanije mogu da organizuju počev od utorka, prvog dana TELFOR-a u 14h, uz obavezu da se prezentacije zakažu i objave u koordinaciji sa predstavnicima TELFOR-a.

Prezentacije treba zakazati do 5. novembra (office@telfor.rs).

Cena zakupa sale za tehničke ili komercijalne prezentacije iznosi 12.000 (dvanaest hiljada) dinara po prezentaciji u trajanju od 45 minuta. Mogu se “spojiti“ dve prezentacije pa je maksimalno trajanje tako spojenih prezentacija (sa uključenom pauzom) 105 minuta.

Za Velike donatore TELFOR-a prezentacije su besplatne, ali se moraju prijaviti na vreme.

Komercijalne ili tehničke prezentacije se mogu organizovati i u velikim salama, po posebnom dogovoru.

Reklame

Ako je kompanija izlagač donator TELFOR-a, organizatori joj automatski osiguravaju prostor koji odgovara jednoj A4 strani u CD Zborniku radova TELFOR-a. Na ovoj strani, na engleskom i/ili srpskom jeziku, donatori TELFOR-a mogu prikazati svoje proizvodne programe i druge podatke od interesa. Kompanije koje nisu donatori TELFOR-a mogu takodje da obezbede prostor u Zborniku uz odgovarajuće plaćanje troškova. U ovom slučaju cena jedne A4 strane u Zborniku, za reklamiranje i komercijalni prikaz aktivnosti ili proizvoda, iznosi 12.000 dinara. Pošto se Zbornik priprema unapred, reklamni tekstovi na jednoj A4 strani, u elektronskoj formi, treba da budu dostavljeni na elektronsku adresu TELFOR-a najkasnije do 5.novembra.

Plaćanja

Sva plaćanja se vrše na račun DT:

Broj računa (za plaćanja u dinarima - RSD)
160-19399-79

IBAN (za plaćanje u eurima)
/RS35160005080000790663

Naziv računa
Društvo za telekomunikacije

Namena
"Za prezentaciju" / "Za reklamu"

Ako želite da budete Donator TELFOR-a – javite nam se!

Za sve informacije kontakt-osoba je:
Danka Despotović, tel. 064 1404461, (011), faks (011) 3248681, dankades@telfor.rs

Adresa: TELFOR, ETF, Bulevar kralja Aleksandra 73, PF 3554, 11120 Beograd, Srbija
Internet: http://www.telfor.rs, office@telfor.rs