Nagrade i priznanja TELFOR 2013


Nagrada “ILIJA STOJANOVIĆ” za najbolji naučni rad

U znak sećanja i poštovanja dela prof. dr Ilije Stojanovića, prvog i dugogodišnjeg predsednika Programskog odbora TELFOR-a, Upravni i Programski odbor TELFOR-a ustanovili su NAGRADU “ILIJA STOJANOVIĆ” ZA NAJBOLJI NAUČNI RAD NA TELFOR-u.

Nagradu „Ilija Stojanović“ dodeljuje Programski odbor, na osnovu obrazloženih predloga recenzenata radova, koordinatora sekcija, predsedavajućih sesija i članova Programskog odbora. Nagradu može dobiti samo rad koji je prihvaćen i referisan na TELFOR-u. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Nagradu “Ilija Stojanović” za najbolji naučni rad na konferenciji TELFOR 2013 dobili su
MILICA M. JANKOVIĆ, ANA KOLJEVIĆ MARKOVIĆ, STRAHINJA ODALOVIĆ, DEJAN B. POPOVIĆ,
autori rada (9.34/2013)
„Third Party Application fot Quantitative Salivary Gland Scintigraphy“


Nagrada “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora

Porodica Mirčevski je predložila, a Upravni i Programski odbor TELFOR-a su prihvatili i ustanovili nagradu “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora, u znak sećanja i poštovanja stručnog i naučnog dela Blaže Mirčevskog, diplomiranog inženjera elektrotehnike.

Nagradu dodeljuje poseban žiri sastavljen od predstavnika porodice Mirčevski i predstavnika Programskog odbora TELFOR-a. Kao eventualni kandidati za nagradu mogu biti predloženi autori mlađi od 30 godina, pod uslovom da su prvi autori prihvaćenih radova i da su lično referisali svoj rad na TELFOR-u. Predlagači mogu biti recenzenti radova, koordinatori sekcija, predsedavajući sesija, članovi Programskog odbora i članovi žirija. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Nagradu “Blažo Mirčevski” za najbolji rad MLADOG AUTORA na konferenciji TELFOR 2013 dobio je

LUCA DARIZ

for the paper (4.24/2013)

„A PROPOSAL FOR ENHANCEMENT TOWARDS BIDIRECTIONAL QUASI-DETERMINISTIC COMMUNICATIONS USING IEEE 802.15.4“
(autori: Luca Dariz, Massimiliano Ruggeri, Giorgio Malaguti).


Studentske nagrade “Ilija Stojanović”

TELENOR fondacija dodelila je nagrade “Ilija Stojanović” za najbolje studentske radove, prezentirane u Studentskoj sekciji na  TELFOR-u 2013  (uručene na danu ETF u Beogradu 2013 godine).

Nagrade su dobili studenti:

Sava Grković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, za rad
„Small Balanced Antennas for Bluetooth Applications“

Predrag Igrić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, za rad
„Realizacija bežičnog prenosa podataka sa mobilnog telefona na ekran informacionog sistema u automobilu“

Ivana Marković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, za rad
„Proračun kvaliteta usmerenih radio veza na relaciji ripiter-brzina stanica u UMTS mrežama“