Poziv za učešće i za donatorstvo telekomunikacionog foruma TELFOR

Poštovana gospođo/gospodine,

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Društvo za telekomunikacije - Beograd, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, IEEE Serbia&Montenegro COM Chapter, uz podršku “Telekoma Srbija”, IEEE regiona 8, Ministarstva prosvete i nauke i Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, IEEE Serbia&Montenegro Section, PTT „Srbije“ i brojnih drugih donatora i prijatelja, organizuju i ove godine

Telekomunikacioni forum - TELFOR

Telekomunikacioni forum TELFOR organizuje se kao IEEE međunarodni regionalni skup. Tradicionalno Forum se održava sa velikim brojem veoma dobrih radova i sa oko dve hiljade učesnika i posetilaca iz svih oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija. TELFOR ima za cilj da razmatra najvažnije stručne i naučne aspekte u oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija. TELFOR ima značajan uticaj i odziv u stručnoj i naučnoj javnosti. Na TELFOR-u učestvuju svi poslenici i znalci iz najšire oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija (IT), inženjeri, tehničari, menadžeri, proizvođači, operatori, ekonomisti, pravnici, studenti, trgovci, izdavači, istraživači, eksperti, …
Rad Foruma se odvija u okviru plenarnih sednica sa pozvanim predavanjima ili sa temat­skim raspravama, kroz rad više sekcija sa autorskim i studentskim radovima, preko panel diskusija i okruglih stolova o aktuelnim temama, itd. TELFOR-u po pozivu prisustvuju i prikazuju svoje rezultate vodeće svetske kompanije iz oblasti telekomunikacija i IT, poznati svetski stručnjaci daju svoje viđenje razvoja telekomunikacija i njenih podoblasti, TELFOR ima svoju veoma posećenu izložbu telekomunikacionog hardvera, softvera, sistema i usluga, kao prateće aktivnosti organizuju se posebne manifistacije pojedinih firmi, prikazi novih knjiga, profesionalni skupovi, prijemi i susreti. TELFOR svake godine ima više stotina prijavljenih naučnih i stručnih radova iz svih oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija.

Svako ko u Srbiji i okruženju ima rezultate i interes u oblasti TELEKOMUNIKACIJA I INFORMCIONIH TEHNOLOGIJA, taj učestvuje na TELFOR-u!

S obzirom na veoma širok spektar interesa i delatnosti koje su zastupljene na TELFOR-u, ne sumnjamo da će mnoge firme i institucije naći naučni, ekonomski, promotivni ili stručni interes da učestvuju ili pomognu rad TELFOR-a. Zato upućujemo ovaj otvoreni poziv budućim DONATORIMA TELFOR-a.

Svaka pomoć je dobrodošla, ali očekujemo da:

  • VELIKI DONATORI TELFOR-a podrže organizaciju Foruma sa najmanje 250.000 dinara,
  • DONATORI TELFOR-a podrže organizaciju Foruma sa najmanje 100.000 dinara, a
  • DONATORI PRIJATELJI TELFOR-a uplate najmanje 50.000 dinara.

Organizatori TELFOR-a nameravaju da u svim akcijama na pripremi, promociji i u toku TELFOR-a posebno zahvale i ukažu na svoje donatore i prijatelje. Organizatori se obavezuju da u CD Zborniku radova TELFOR-a obezbede donatorima prostor u veličini jedne A4 stranice, u okviru koga donator može da prikaže svoj proizvodni program i druge podatke od značaja za svoje predstavljanje. Elektronsku verziju materijala za štampanje treba dostaviti organizatorima do 5. novembra. Organizatori su spremni i da prilikom registracije učesnika podele učesnicima TELFOR-a odgovarajuće promotivne materijale velikih donatora, kao i da postave LOGO-znakove velikih donatora na sajt TELFOR-a, povezano sa njihovim Internet stranicama. Organizatori pozivaju donatore TELFOR-a da svoje programe, rezultate, planove i razvojne vizije prezentiraju u toku TELFOR-a na specijalnim, tehničkim i komercijalnim prezentacijama. Takođe, donatori TELFOR-a imaju posebne pogodnosti na izložbi TELFOR-a.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, molimo Vas da nas pozovete (office@telfor.rs).
Biće nam zadovoljstvo da Vam obezbedimo sve dopunske informacije.

Verujući da ćete sigurno podržati TELFOR, šaljemo Vam unapred popunjen i sa naše strane potpisan donatorski ugovor, sa prilozima. Naravno, organizatori su spremni da sa donatorima razgovaraju i da promene donatorski ugovor u skladu sa željama donatora. Iznos za koji se donator odluči treba što pre uplatiti na račun Društva za telekomunikacije 160-19399-79, sa naznakom "Donacija za TELFOR 2014”. Donacija se može uplatiti i u Eurima na devizni račun IBAN /35160005080000790663

(Donacija se ne odnosi na plaćanja dobara i usluga, ne podleže oporezivanju po Zakonu o PDV-u, te se ne evidentira u poreskim evidencijama. Donacija se uplaćuje bez fakture, na osnovu potpisanog donatorskog ugovora.)

Predsednik Upravnog odbora DT
Prof. dr Đorđe Paunović

Kontakti:
Prof. dr Đorđe Paunović, Tel. 064 6100100, Faks 011 3370159, paunovic@telfor.rs
Danka Despotović, Tel. 064 1404461 , Faks 011 3248681, email: dankades@telfor.rs
Molimo Vas da pogledate: www.telfor.rs