Kotizacije za konferenciju

OBAVEZNA JE NAJMANJE JEDNA KOTIZACIJA PO SVAKOM PRIHVAĆENOM REGULARNOM RADU.

Plaćanje unapred, regularna kotizacija 20.000 RSD
Plaćanje na konferenciji, regularna kotizacija 23.500 RSD
Plaćanje unapred, članovi IEEE i DT (zahteva se dokaz o članstvu)  16.800 RSD
Plaćanje na konferenciji, članovi IEEE i DT (zahteva se dokaz o članstvu) 20.000 RSD
Plaćanje unapred, studenti doktorskih studija (zahtevaju se studentski dokumenti ) 11.200 RSD
Plaćanje na konferenciji, studenti  doktorskih studija (zahtevaju se studentski dokumenti ) 13.330 RSD
Plaćanje unapred, studenti diplomskih i master studija (zahtevaju se studentski dokumenti )   8.400 RSD
Plaćanje na konferenciji, studenti diplomskih i master studija (zahtevaju se studentski dokumenti) 10.000 RSD
Studenti diplomskih i master studija sa radovima u Studentskoj sekciji Bez kotizacije
Članovi Programskog i Naučnog odbora TELFOR-a imaju poseban popust na iznos kotizacije 25%

(U kotizaciju su uključeni program, CD zbornik radova, osveženja, biznis podnevni obroci i koktel dobrodošlice)

INSTRUKCIJE I INFORMACIJE – VEOMA VAŽNO

  • Prilikom plaćanja u bankarsku formu treba obavezno upisati ime autora ili koautora za koga se plaća kotizacija i ID broj prihvaćenog rada  
  • NA RAČUN ORGANIZATORA TELFOR-A MORA SE UPLATITI CEO ZAHTEVANI IZNOS KOTIZACIJE. 
  • AUTOR/KOAUTOR SAM SNOSI SVE BANKARSKE I/ILI POŠTANSKE TROŠKOVE.
  • Iznosi koji se plaćaju unapred treba da stignu na račun organizatora pre 10. Novembra.  
  • Dokaz IEEE članstva je IEEE kartica ili direktan Internet pristup u My IEEE bazu, prilikom prijave na konferenciju. Dokaz DT članstva je provera u evidencionom spisku članova DT, prilikom prijave na konferenciju. 
  • Studentski status se dokazuje važećim studentskim indeksom ili bilo kojim drugim zvaničnim dokumentom univerzitetske institucije, prilikom prijave na konferenciju.
  • Ako je potrebna faktura za uplatu kotizacije, potrebno je da se pošalje zahtev sa svim neophodnim podacima na email adresu office@telfor.rs  
  • Sve potvrde koje su potrebne autorima, koautorima i posetiocima mogu se dobiti samo u toku konferencije.  
  • POSETIOCI TELFOR-A NE PLAĆAJU KOTIZACIJU.

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE KOTIZACIJE U RS DINARIMA

Banka: Banca Intesa a.d. Beograd
Adresa banke: Milentija Popovica 7b, Beograd 11070, Srbija
Korisnik: Drustvo za telekomunikacije (za TELFOR 2014)
Adresa korisnika: Bulevar kralja Aleksandra 73, PF 3554, 11120 Beograd, Srbija
Telefon korisnika: +381 (0)11 3248464
Broj racuna korisnika: 160-19399-79
PIB korisnika: 100250424
Maticni broj: 17232223
Komentar: PDV je uključen u iznos kotizacije.